Bestuur stichting V.S.S.

Popko Schuitema, voorzitter

Marcel Kiekebos, secretaris

Wim de Vos, penningmeester