Popko Schuiitema

06-83167591

email

voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Huisregels

1. Iedere speler moet uiterlijk 16.00 uur aanwezig zijn.
2. De in bruikleen gegeven kleding mag alleen, voor -tijdens en na de training gedragen worden. (dus alleen op de vrijdag !)
3. Telefoons/sieraden e.d. niet meenemen naar het trainingsveld.
4. Douchen verplicht na de training.
5. Afmelden training voor 14.00 uur.
6. Bij niet afmelden – gele kaart.
7. Bij 2e keer niet afmelden- rode kaart en verwijderen voetbalschool.

Related Post

AfmeldingenAfmeldingen

De Voetbal School Staphorst is GRATIS maar niet geheel vrijblijvend.Dus bij ziekte of andere bijzondere afwezigheid graag afmelden. Afmelden kan via voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Algemene bepalingenAlgemene bepalingen

1. Definities Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,  1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst 1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van