Popko Schuiitema

06-83167591

email

voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Oprichting

De Voetbal School Staphorst is opgericht om voetballers die dat willen individueel beter te maken en heeft zijn eerste trainingen in september 2019.
De Voetbal School Staphorst doet dit in samenwerking met de voetbal vereniging Staphorst .
Aanleiding voor de oprichting van de Voetbal School Staphorst is het enthousiasme dat leeft bij een groep oud spelers/trainers en leiders als bij de voetbalvereniging Staphorst om voetballers op te leiden.
Een voetbalschool is niet nieuw in Nederland.
Ook in deze omgeving zijn er een aantal te vinden.
Toch denkt De Voetbal School Staphorst uniek te zijn. Met name de persoonlijke aandacht voor het kind en het plezier dat daarbij komt kijken zijn twee eigenschappen die de Voetbal School Staphorst uit wil stralen.
Deze uitstraling zal terug komen in de trainingen, maar ook zeker in de omgang met de kinderen.
De Voetbal School Staphorst bied continuïteit aan door in 2 periodes van 11 weken trainingen aan te bieden.
Hierdoor is het mogelijk een persoonlijke band op te bouwen met spelers.
Tevens uniek is dat de Voetbal School Gratis toegankelijk is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar.

Related Post

HuisregelsHuisregels

1. Iedere speler moet uiterlijk 16.00 uur aanwezig zijn.2. De in bruikleen gegeven kleding mag alleen, voor -tijdens en na de training gedragen worden. (dus alleen op de vrijdag !)3.

VisieVisie

De Voetbal School Staphorst heeft een duidelijke visie over het spel voetbal en de daarbij behorende vaardigheden. De volgende onderdelen zullen veelal getraind en getest worden binnen de trainingen van

Algemene bepalingenAlgemene bepalingen

1. Definities Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,  1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst 1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van