Popko Schuiitema

06-83167591

email

voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Trainingstijden

De trainingen vinden plaats elke week op vrijdagmiddag.
Elke training duurt 75 minuten. 

Trainingen worden ingepland tussen 16.15 uur en 17.30 uur

Leeftijden zullen zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst. 
De Voetbal School Staphorst is in de mogelijkheid tussentijds kinderen te wisselen van groep i.v.m. niveau of aantallen.

De start van de trainingen is op vrijdagmiddag 20 september 2019 en vinden elke week plaats.

De laatste training zal dan op vrijdagmiddag 29 november 2019 worden gehouden.

De volgende blok van 11 trainingen zal in de maanden maart,april en mei 2020 plaats vinden.

Related Post

Afmeldingen

De Voetbal School Staphorst is GRATIS maar niet geheel vrijblijvend.Dus bij ziekte of andere bijzondere afwezigheid graag afmelden. Afmelden kan via voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Algemene bepalingen

1. Definities Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,  1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst 1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van