Popko Schuiitema

06-83167591

email

voetbalschoolstaphorst@gmail.com

Visie

De Voetbal School Staphorst heeft een duidelijke visie over het spel voetbal en de daarbij behorende vaardigheden. De volgende onderdelen zullen veelal getraind en getest worden binnen de trainingen van de Voetbal School Staphorst. Plezier staat echter bovenaan. Zonder plezier is er minder ontwikkeling mogelijk.

– Plezier

– Techniek 

– Inzicht

– Coördinatie

– Mentale vaardigheden

Techniek is de basis van voetbal, alleen komt er wel meer bij kijken dan alleen techniek. De Voetbal School Staphorst gaat in op keuzes die iedereen maakt tijdens het spel voetbal. Ook zullen coördinatievormen veelal mee genomen worden in een stuk warming-up. Mentale aspecten zoals omgaan met winst en verlies en het omgaan met elkaar zijn tegenwoordig van groter belang geworden. Hier zal tijdens trainingen veel aandacht aan worden geschonken.

Related Post

TrainingstijdenTrainingstijden

De trainingen vinden plaats elke week op vrijdagmiddag. Elke training duurt 75 minuten.  Trainingen worden ingepland tussen 16.15 uur en 17.30 uur Leeftijden zullen zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst. De

Algemene bepalingenAlgemene bepalingen

1. Definities Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,  1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een